daumlinge01

Däumlinge

2 – 3,5 jährige

Die Däumlinge sind für 12-13 Kinder normiert

Zwerge

Det pædagogiske arbejde i Zwergegruppe er bygget op omkring de 2-3 åriges behov. Vi arbejder for eksempel meget bevidst med børnenes sprogudvikling. Da mange børn udviser et deficit i den danske sprogudvikling, taler en medhjælper i gruppen kun dansk med børnene. En anden medhjælper og gruppens pædagog taler tysk med børnene. De voksne taler udelukkende tysk med hinanden.

2 – 3,5 årige

Zwergegruppen er nomineret til 21 børn

zwerge01
trolle01

Trolle/Schlumpfe

I Trollegruppen arbejder vi 2-3 gange om ugen med forskellige aldersgrupper. Den ene gruppe består af de kommende børnehaveklassebørn. Deltagelse i denne gruppe er afhængig af børnenes udviklingsstand og af deres alder. Vi ønsker at skabe nogle pædagogiske rammer for en gruppe af børn, som ellers nemt kan blive overset i en børnehave. Aktiviteterne i denne gruppe består i regelmæssige besøg af den tyske skole, skolefritidsordning, eller forældrenes arbejdspladser, Falck, politiet eller lign. En gang om ugen har de musik- og sprogundervisning.

Imens arbejder en anden pædagog i smølfegruppen med forskellige pædagogiske aktiviteter. Som altid er det også her en fordel at arbejde med en mindre gruppe børn, sammen med en medhjælper. Grunden til dette er, at vi vil tage endnu mere hensyn til de forskellige aldersgruppe i vores institution og samtidig ønsker vi at gøre skiftet fra den ene gruppe til den anden så nemt som muligt for jeres barn.

4 – 6 årige

Trolle-/Schlumpgruppen er nomineret til 40 børn

Begge grupper har en gang om ugen gymnastik i den tyske skole. En gang om ugen har begge grupper smør selv dag eller madlavningsdag.